Кириченко А Я, Мартинюк С П, Моторненко А П, Скуратівський І Г Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України Вул Акад Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна Тел: (0572) 7203378, e-mail: briz@irekharkovua Анотація – У роботі досліджено особливості власних азимутальних електромагнітних коливань в складеному дисковому діелектричному резонаторі (СДДР) СДДР складався з основного […]

Бєляєв Б А, Кипарисів С Я, Скоморохов Г В Інститут Фізики ім Л В Киренського СО РАН, Академмістечко, Красноярськ, 660036, Росія Тел: 3912-494591 e-mail: belyaev@iphkrasnru Анотація – Методом феромагнітного резонансу досліджено вплив різних технологічних умов на неоднорідності основних магнітних характеристик тонких плівок Со, отриманих хімічним осадженням Показано можливості істотного збільшення магнітної проникності аморфних плівок на […]

Шевченко К. Л., Скрипник Ю. А., Горкун В. В. Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, Київ – 01011, Україна Тел.: 38 (044) 2562993; e-mail: autom@i.com. і а Анотація – Розглянуто можливість конструктивної оптимізації НВЧ резонансних коаксіальних датчиків, що використовуються при контролі діелектричної проникності пластин і листових матеріалів.

Шнитников А. С. Московський енергетичний інститут (технічний університет) Кафедра напівпровідникової електроніки вул. Красноказарменная, 14, Москва – 111250, Росія Тел.: (095) 3627596, e-mail: ShnitnikovAS @ mpei. ru Гудкова Н. Б. ФГУП НПП «Исток», м. Фрязіно, Моск. о6л.-141120, Росія. Тел.: (095) 4658618