Вихідний струм перетворювача: Неважко помітити, що