Михайлов А К, Самойлова Т Б Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет «ЛЕТІ» вул Проф Попова, 5, м Санкт-Петербург, 197376, Росія e-mail: mlp@eltechru Анотація – Розглядається загальний метод аналізу нелінійних ліній передачі на основі розподіленої структури, що містить сегнетоелектрик, з точки зору можливості максимального стиснення імпульсу для використання в пристроях формування понадширокосмугових сигналів Результати наведеного аналізу демонструють […]

Капитанова П В, Серебрякова Є В, Холодняк Д В, Вендік І Б Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет «ЛЕТІ» м Санкт-Петербург, 197376, Росія e-mail: D VKholodnyal < @ mail . eltech. ru Анотація – Представлені оригінальні конструкції інтегральних СВЧ-пристроїв, що використовують штучні лінії передачі з негативною дисперсією, – дискретних октавних СВЧ-фазовращателей і мініатюрного диференціального дільника-суматора потужності НВЧ

Гришин с В, Шараєвський Ю П Саратовський державний університет ім Н Г Чернишевського Саратов, 410012, Росія тел: (8452) 516947, e-mail: grishfam@sguru, sharaevskyyp@infosguru Анотація – У роботі на основі результатів експериментального дослідження амплітудних і фазових характеристик резонансної лінії передачі на зворотних обємних магнітостатичних хвилях у двохчастотному режимі обговорюються особливості параметричного збудження спінових хвиль в феромагнітної плівці

Сімін А. В., Лапшин А. В., Холодняк Д. В., Вендік І. Б. Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет “ЛЕТІ” ім. В. І. Ульянова (Леніна), Санкт-Петербург 197376, Росія Тел.: +7 (812) 346-08-67; e-mail: MWLab@eltech.ru Анотація Розглядається застосування технології багатошарових інтегральних схем (ІС) на основі кераміки з низькою температурою випалу (КНТО) для створення малогабаритних СВЧ-фільтрів і діплексеров для систем […]

Бахвалов В. Б., Лукашук О. В., Усіченко А. В. ВАТ “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” Харків, Україна e-mail: common (8) _niiri. kharkov. сот Анотація Пропонується технічне рішення з побудови радіолокатора для вимірювання малих кутів місця повітряних об’єктів. Пропозиція грунтується на використанні дзеркальної антени спеціальної конструкції і амплітудного методу пеленгування.

Войтер А. П. Інститут ядерних досліджень НАН України пр. Науки, 47, Київ 03680, Україна Бунін С. Г., Корж Ю. В. НДІ Телекомунікацій НТУУ «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 36, Київ 03056, Україна Тел.: (8044) 4699645; e-mail: vap@gu.net

Гришин С. В., Шараєвський Ю. П. Саратовський державний університет ім. Н. Г. Чернишевського Саратов – 410012, Росія Тел.: (8452) 516947; e-mail: sharaevskyyp@info.sgu.ru Гришин В. С. ЗАТ “НВЦ” Алмаз-Фазотрон “ Саратов – 410033, Росія Тел.: (8452) 372727; e-mail: grishfam@sgu.ru

Бобров І. Н., Пизюк Д. Л. Державне підприємство «Укркосмос» 03056, м. Київ пр., Перемоги, 37 (корп. 28) Анотація – Визначені необхідні і достатні умови фізичної здійсненності частотних функцій будь-яких пасивних компенсаторів спотворень сигналів міліметрового діапазону.

Ануфрієв А. Н. Салій І. Н. Центральний НДІ вимірювальної апаратури Московська, 66, Саратов – 410002, Росія, тел.: +7 (8452) 740370; e-mail: alexmym@yandex.ru; Саратовський державний університет Астраханська 83, Саратов – 410071, Росія Анотація – Розглянуто автотрансформатор опорів на основі канонічних нерегулярних ліній передачі. Показані його переваги перед автотрансформатором на регулярних лініях передачі (РЛП) по параметру: габаритні […]

Чабаненко П. П. Севастопольський військово-морський інститут ім. П. С. Нахімова Севастополь – 99035, Україна Тел. (0692) 454467, e-mail: sni@sni.stel.sebastopol.ua Анотація – Розглянуто три типових випадки порівняльної оцінки ефективності мереж зв’язку при невизначений ™ залежності ефективності від безпомилковості і швидкодії мережі.