Для чіткого спрацьовування практично схема будь-якого реле часу, крім цифрових, повинна містити якийсь пороговий елемент, який залежно від прикладеної до нього напруги або протікає через нього струму різко стрибком змінює свої характеристики У пропонованому реле часу таким пороговим елементом обраний тунельний діод Як відомо, при збільшенні прямого струму через

Радіопередавачі на тунельних діодах На рис.1, 2 наведені приклади схем ЧС-передавачів, створених на основі тунельних діодів. Тунельні діоди, як відомо, при деяких режимах володіють негативним динамічним (!!) Опором. Завдяки цій властивості дані елементи можуть виконувати функції генераторів коливань і підсилювачів радіосигналів.