Кондрашова Л В Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Розкрито сутність і основні характеристики творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця, показані різні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, обгрунтовано можливості модульноблочного навчання та імітаційно-ігрової технології в розвитку цього складного особистісного утворення у студентів вищої школи

Аджумерова Л А Кримський інженерно-педагогічний університет м Сімферополь, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Конкретизовано сутність креативності як механізму становлення творчого потенціалу особистості сучасного фахівця і як показника його професіоналізму розведено поняття «креативність» і «творчий потенціал» особистості, показана їх взаємозвязок і взаємозумовленість обгрунтовано можливості і умови формування креативності студентів у навчальному процесі вищої школи […]

Бешевец Л В, Копилова О Н Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50065, Україна тел: 80564715952 e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Сформульовано визначення «творча особистість учителя», розглянуті показники, які його характеризують Детальний розгляд курсу «Педагогіка» показує шляхи формування творчої особистості майбутнього вчителя на всіх етапах вивчення курсу Наведені приклади з практики викладання «Педагогіки» дають можливість […]