Кондрашова Л В Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Розкрито сутність і основні характеристики творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця, показані різні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, обгрунтовано можливості модульноблочного навчання та імітаційно-ігрової технології в розвитку цього складного особистісного утворення у студентів вищої школи

Аджумерова Л А Кримський інженерно-педагогічний університет м Сімферополь, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Конкретизовано сутність креативності як механізму становлення творчого потенціалу особистості сучасного фахівця і як показника його професіоналізму розведено поняття «креативність» і «творчий потенціал» особистості, показана їх взаємозвязок і взаємозумовленість обгрунтовано можливості і умови формування креативності студентів у навчальному процесі вищої школи […]