І. І. Магда, А. В. Пащенко, С. С. Романов, І. Н. Шаповал ІПЕ і НМУ, ННТЦ «ХФТІ» НАНУ: пр, Курчатова, 1, 61108 Харків, Україна В. Є. Новиков НТЦ «електрофізичної обробки» НАНУ ‘у, я, 8812, Харків 61002, Україна Анотація Розглянуто самоузгоджена нестаціонарна модель пучкової зворотного зв’язку в приладах з віртуальним катодом (ВК), що використовує нестійкість потоку […]