Зєднання AIVBVI З розглянутих вище прикладів може створитися невірне враження, що напівпровідниковими властивостями володіють тільки зєднання з тетраедричних або похідною від неї координацією атомів Зєднання AIVBVI, до яких відносяться халькогеніди свинцю, олова і германію, також володіють напівпровідниковими властивостями, хоча їх структу

Однією з найважливіших практичних завдань при вирощуванні епітаксійних монокристалічних плівок є зясування причин утворення дефектів Велика частина досліджень присвячена вивченню різних стадій зростання епітаксійних плівок з метою знаходження способів, що дозволяють знизити кількість дефектів в них

Точковий дефект – Це порушення кристалічної структури, розміри якого у всіх трьох вимірах порівняти з одним або декількома міжатомними відстанями Точковий дефект може мати просту або складну структуру Вакансія – Це найпростіший структурний дефект, що представляє собою вільний вузол решітки, який повинен бути зайнятий атомом або іоном у скоєному кристалі Вакансії позначаються VA, VB, .., […]

Експериментальне вивчення процесів зародкоутворення, зростання епітаксійних плівок і їх якості залежно від умов вирощування зараз проводиться за допомогою найсучаснішої апаратури безпосередньо в процесі конденсації На підставі цих досліджень можна зробити висновки про місця переважної адсорбції атомів, вивчити вплив забруднюючих газів на освіту зародків, оцінити щільність, досконалість і орієнтацію зародків, а також кількісно оцінити Eдиф і […]

У літературі прийнято розділяти газоподібні фази на парові і газові Паровий фазою називають газоподібну фазу, склад якої збігається зі складом вирощуваного з неї нелегованого речовини або зєднання Газової називають газоподібну фазу, склад якої відрізняється від складу вирощуваного з неї нелегованого речовини або зєднання

Грядунов в і Запорізький національний технічний університет вул Жуковського, 64, м Запоріжжя, Україна, 69063 тел: 0612-646733, e-mail: griadun@zntueduua Анотація – У рамках методу молекулярної механіки ММ + розроблені моделі вакансій в вуглецевих нанот-рубках діаметрами 0,82 і 1,20 нм, а також у деяких фулеренів Вакансії моделювалися шляхом перенесення атомів з відповідних вузлів наноструктури на її поверхню […]

Фролов В. Д., Конов В. І., Піменов С. М., Заведея Е. В. Центр природно-наукових досліджень Інституту загальної фізики ім. А. М. Прохорова РАН вул. Вавілова, д. 38, Москва – 119991, Росія Тел.: +7 (095) 1326498; e-mail: frolov@ran.gpi.ru Анотація – високоомні гідрогенізовані алмазоподібні вуглецеві (АПУ) а-С: Н плівки були випробувані на предмет наномасштабного модифікацій під дією […]