У найбільш загальному вигляді ОУ являє собою підсилювач, що має два входи і один вихід. Розглянемо основні схеми включення ОУ [3.1] при подачі на його вхід (и) сигналів малого рівня від джерел напруги або струму, табл. 3.1.

На рис 939 показані варіанти включення ЦАП DAC1006, що забезпечують високу вихідну напругу (як Уніполярні, так і біполярний) Вихідний струм розглянутих схем визначається граничним вихідним струмом ОУ LM143 (як правило, близько 20 мА) На рис 940 наведено приклад використання додаткового каскаду посилення потужності на дискретних елементах, що дозволяє збільшити вихідний струм (до 100 мА при […]

Не дивлячись на кажующуся простоту цей підсилювач показав досить не погані параметри, що дозволяє сміливо зарахувати даний підсилювач до розряду HI-FI апаратури.

Наведена схема припускає 2 варіанти схеми підключення таймера 555, з метою включення або виключення навантаження в кінці часового інтервалу, тривалість якого від 1 до 60 сек визначається за допомогою потенціометра опором 5 МОм. Таймер запускається натисканням пускової кнопки “START”. При бажанні, обидві навантаження в схемі можуть експлуатуватися при одночасному перемиканні.

Пропонований нижче автомобільний цифровий спідометр (рис.1) призначенийдля установки в автомобілі зі штатними аналоговими спідометрами,керовані електричними імпульсами, які надходять від встановленихдатчиків швидкості. Також можливе використання такого пристрою вразі самостійної установки на автомобіль подібних датчиків. Принаявності в автомобілі механічного спідометра можна спробувативикористовувати метод описаний в [1].

При прокладці комп’ютерної мережі за межами будівель основним джерелом підвищеної напруги, що приводить до пошкоджень, є атмосферні явища, тому необхідно вживати заходів по захисту підключеного обладнання від перенапруг, що виникають в результаті грози. Це вимушені додаткові витрати, але інакше грошей піде значно більше на ремонт або заміну обладнання.

Підсилювач зазвичай містить у своєму складі кілька блоків, кожен з яких може мати своє харчування, а значить і свій загальний (земляний) провід. А ще загальні дроти є у вхідних і вихідних ланцюгах цих блоків. Виникає питання: куди і як підключати цю всю масу проводів. Тут теж не все просто, і дати якийсь один рада, що […]