Використання варикапов в переносних радіоприймачах змушує використовувати для їх харчування перетворювачі напруги, які підвищують напругу джерел живлення приблизно до 20 В. У таких перетворювачах часто використовують підвищувальні трансформатори, які трудомісткі у виготовленні. Їх магнітні поля можуть стати джерелами перешкод, особливо в малогабаритних радіоприймачах.