Провідним розробником першого в ОКБ низькочастотного осцилографа ЕНО-1 (С1-4) в 1954 році став випускник Львівського політехнічного інституту Анатолій Павлович Чорний.

При подачі постійної напруги на пластини горизонтального відхилення 7 відбувається те ж саме, тільки промінь відхиляється в горизонтальному напрямку Змінюючи напругу і на цих пластинах, що світиться точку можна переміщати по всьому екрану трубки Рис 89 Пилкоподібна напруга (а) і слід електронного променя на екрані ЕПТ при впливі такої напруги на пластини горизонтального відхилення (б)

Горбачов К Л, Козел В М, Ковальов К А Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки м Мінськ, вул П Бровки д 6, 220013, Республіка Білорусь Тел: +375 (17) 938 994 e-mail: niiemc@bsuireduby Анотація – Розглянуто вплив випадкового характеру вертикального градієнта індексу рефракції атмосфери поблизу поверхні Землі на прогнозування параметрів якості радіорелейних ліній прямої видимості

Як точно виміряти питомий опір грунту Питанням забезпечення електробезпеки в даний час надають виключно велике значення. Дана стаття присвячена вимірюванню питомого електричного опору грунту методом так званого вертикального електричного зондування (ВЕЗ) землі.

Демонстраційний осцилограф В. ЧЕРНЯШЕВСКІЙ Метод осцилографічні вимірювань міцно увійшов в практику радіоаматорського конструювання, у навчальний процес організацій ДТСААФ, загальноосвітніх шкіл, середніх та вищих навчальних закладів. У зв'язку з цим певний інтерес представляють навчально-демонстраційні осцилографи, що дозволяють не тільки проводити найпростіші електричні вимірювання, але і розібратися в принципі роботи та пристрої цих електронних вимірювальних приладів.

Низькочастотний Осцилограф С. Максимов Описуваний осцилограф призначений для дослідження періодичних низькочастотних коливань. Смуга пропускання підсилювача вертикального відхилення лежить в межах від 20 Гц до 200 кГц. Нерівномірність частотної харктеристики підсилювача в смузі пропускання ± 3 дБ. Вхідний опір на частотах до 50 кГц не менше 1 МОм, на частотах до 100 кГц 500 кОм. Чутливість […]

ПРОСТИЙ електроннопроменевої Осцилограф-Пробник Цей осцилограф призначений для проведення найпростіших вимірювань при перевірці та налаштуванню як аматорських, так і промислових конструкцій. Якщо осцилограф буде призначатися тільки для налагодження лампових конструкцій, його можна істотно спростити за рахунок джерела живлення.

Як точно виміряти питомий опір грунту? Питанням забезпечення електробезпеки в даний час надають винятково велике значення. Дана стаття присвячена вимірюванню питомого електричного опору грунту методом так званого вертикального електричного зондування (ВЕЗ) землі.