Рісб87 Детектор з вікном На рис 687 зображена двухкомпараторная ІС MAX993 у схемі детектора з вікном (двухпорогового дискримінатора) Для наведених значень порогових напруг (5,5 В – верхня межа і 4,5 В – нижній) величини опорів резисторів Rj, Rj і R3 складають 249,61,9 кОм і 1 МОм відповідно Перевірити ці значення можна за допомогою наступних співвідношень […]