Повернемося назад в машинний зал. Звичайно в ньому порожньо, у агрегатів нікого не видно. Але сьогодні в кінці залу біля крайньої турбіни зібралися люди. Тут і директор електростанції, і начальник турбінного цеху, і шеф-монтер Ленінградського заводу ім. Сталіна, який побудував все турбіни цієї електростанції.

Датчик вібрації для охоронного пристрою. Основою датчика служить пьезоелемент від звукоізлучателя ЗП-2, ЗП-4 або ЗП-5. Загальний вигляд датчика (збоку) показаний на рис.1, а.