Ці антени належать до категорії малоефективних, але мають свої особливості: вертикальну поляризацію і рівномірну кругову діаграму в горизонтальній площині Малоефективність вертикальної антени підтверджується простим прикладом Припустимо, що до неї підведена потужність передавача 100 Вт Оскільки антена має рівномірну кругову діаграму в горизонтальній площині, то на кожен градус окружності припадає 1/360 потужності, тобто 100/360 = 0,277 […]

Основний різновидом найпростіших телевізійних антен є вібраторні антени (рис 19), що використовуються переважно в якості активних елементів складних направлених антен, в тому числі антен «хвильовий канал»

У цьому розділі будуть розглянуті як промислові, так і саморобні антени для радіозвязку на аматорських діапазонах коротких (КВ) і ультракоротких (УКВ) хвиль, а також їх особливості і характеристики

Анотація – Наведено результати чисельного дослідження методом FDTD впливу форми широкосмугового планарного вібратора типу bow-tie на його характеристики узгодження та випромінювання Встановлено, що найкращі характеристики має плоский вібратор колоколообразной форми

Нестеренко М В, Катрич В А, Белогуров Є Ю Харківський національний університет ім В Н Каразіна пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна e-mail: Mikhail VNesterenko @ univerkharkovua Анотація – Методом наведених електрорушійних сил вирішена задача про розсіяння хвилі типу Ню тонким вібратором із змінним поверхневим імпедансом, розташованому в прямокутному хвилеводі

70 . 90 км Ці відстані є середніми Дальність прийому на антену з тим чи іншим числом елементів може змінюватися в залежності від потужності передавача телевізійного центру і рельєфу місцевості При великої потужності передавача і встановлення антени на підвищених місцях дальність прийому в ряді випадків перевищує зазначену вище

Спрямовані антени використовуються для прийому телевізійних передач на відстанях понад 40 .. 50 км від телевізійного центру, а також при значному рівні перешкод і відбитих сигналів у місці прийому Основними різновидами направлених приймалень антен є антени типу «хвильовий канал» і логоперіодічеськие У радіоаматорського практиці застосовуються іноді й інші типи спрямованих антен – рамкові і зигзагоподібні […]

У попередніх розділах було розказано про однопровідна, одноповерхових антенах Діаграма випромінювання в горизонтальній площині півхвильового вібратора зображена на рис, 314в штриховий лінією Заслуговує увагу варіант, коли на два півхвильових вібратора, розташованих один над іншим на відстані λ / 4, подано харчування синфазно В результаті отримаємо діаграму спрямованості, більш витягнуту в горизонтальній площині (рис 314в), ніж […]

Рівень задніх і бічних пелюсток діаграми спрямованості по напрузі γυ визначається як відношення ЕРС на клемах антени при прийомі-з боку максимуму заднього або бокового пелюстка до ЕРС з боку максимуму основної пелюстки Коли антена має кілька задніх і бічних пелюсток різної величини, то вказується звичайно рівень найбільшого пелюстки Рівень задніх і бічних пелюсток можна визначити […]

У Сі-Бі діапазоні часто виникає необхідність створити канал звязку між стаціонарною радіостанцією, розташованої в місті, і постійним заміським кореспондентом При відстані між кореспондентами до 100 км найкраще застосовувати антени з горизонтальною поляризацією і малим кутом випромінювання у вертикальній площині, наприклад багатоелементний антену типу «квадрат» Вона зображена на рис 35 Підстава антени може бути виконане з […]