Бердишев С Н, Саламатін В В Кафедра радіотехніки, Севастопольський національний технічний університет Студентське містечко, Стрілецька балка, м Севастополь, 99053, Україна тел: +38 0692 235108, e-mail: s-berdyshev@mailru

Губин А І, Лавринович О А, Черпак Н Т Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, Харків, 61085, Україна тел: (057) 7203363, e-mail: gubin@irekharkovua Анотація – Розглянуто нерезонансний неруйнівний метод дослідження ВТНП і родинних матеріалів при ковзних кутах падіння Для визначення абсолютного значення провідності в широкому частотному і […]

Анотація – Запропонована і експериментально реалізована методика вимірювання електропровідності металевих плівок в шаруватих структурах в діапазоні товщини від одиниць до тисяч нанометрів за спектрами відображення електромагнітного випромінювання

Ольшевський А Л, Попель В М, Костенко Г А Державне конструкторське бюро «Південне» імені М К Янгеля вул Криворізька, 3, м Дніпропетровськ, 49008, Україна тел . +38 (0562) 384793, e-mail: dk@dniprokosmosdpua Овсяников В В Дніпропетровський національний університет вул Наукова, 13, корп 12, м Дніпропетровськ, 49050, Україна тел: +38 (056) 7769092, e-mail: ovsyan_viktor@mailru

В. Т. Лобач, М. В. Потіпак Таганрозький Державний Радіотехнічний Університет Таганрог, Ростовська обл., Росія E-mail: michelsonOO@mail.ru Анотація-Досліджуються особливості відображення радіолокаційних сигналів квазіперіодичні поверхнею в декаметровому діапазоні довжин хвиль. Аналізується форма відображеного сигналу при використанні в якості зондуючого складного, погодженого з частотним коефіцієнтом відбиття поверхні, сигналу. Проведено моделювання радіолокаційного відображення сигналів схвильованої морською поверхнею. Обговорюються відмінності […]

Котов Ю. В. Московський авіаційний інститут (державний технічний університет) МАІ Волоколамское шосе, д. 4, Москва – 125871, Росія Тел.: +7 (095) 1584740 Анотація – Розглянуто методику автоматизованого проектування багатоелементних плоских фазованих антенних решіток (ФАР). Методика заснована на оптимізаційних методах пошуку екстремумів цільової функції (мінімуму коефіцієнта відбиття падаючої електромагнітної хвилі на розкривши антеною решітки). Наведено приклад […]

Любченко В. Е., Меріакрі В. В., Чігряй Е. Е. Інститут радіотехніки й електроніки Російської академії наук (ІРЕ РАН) Пл. Введенського, 1, Фрязіно – 141190, Московська область, Росія Тел.: 7 (095) 5269266, e-mail: meriakri@ms.ire.rssi.ru Анотація – Описана методика вимірювання комплексного коефіцієнта заломлення тонких напівпровідникових плівок на підкладках з високоомних напівпровідників за допомогою міліметрових хвиль.