Відео передавач 3 вата на вітчизняній елементній базі