3.1. Теорема Котельникова Література: [Л.1], с 122-127 [Л.2], с 66-70 [Л.3], с 187-190 Передача безперервних (аналогових) сигналів по лінії зв’язку припускає передачу нескінченної кількості їх миттєвих значень протягом кінцевого проміжку часу. При цьому спектр фінітного, тобто обмеженого в часі, безперервного сигналу нескінченний. Однак, на практиці різні радіотехнічні пристрої (фільтри, підсилювачі та інші) мають обмежену смугу […]

Література: [Л.1], стр. 388-390 [Л.2], стр. 263-267 стр. 197-203 Модель дискретного сигналу виду (8.10) передбачає, що відлікові значення аналогового (безперервного) сигналу конкретного сигналу, з одного боку, є періодичним на осі частот з періодом , А спектр періодичного на осі часу сигналу є лінійчатим, слід очікувати, що спектр розглянутого обмеженого дискретного сигналу повинен бути періодичним на […]