Як видно зі схеми на рис 2.12, відмінність цього СН від раніше розглянутих (крім відсутності захисних діодів і конденсатора СЗ) полягає в заміні резистора R2 стабілітронів VD1 Останній підтримує більш стабільну напругу на виводі 8 мікросхеми DA1 і тим самим додатково зменшує коливання напруги на навантаженні. Недолік пристрою – неможливість плавного регулювання вихідного напруги […]