Допустимі і недопустимі контакти між металами Основні деталі антен-> опори, несучі стріли, підкоси, вібратори Елементи кріплень виготовляються з металів При виборі металів * необхідно памятати, що деякі з них ири безпосередньому контакті утворюють неприпустиму електрохімічну пару, що приводить до поступового руйнування деталей в місці контакту Це явище позначається особливо сильно при підвищеній вологості і в […]

При наявності імпульсної перешкоди висновок 12 забезпечує струм не менше 20 мА.ч. Можна також використовувати цей вихід для установки діодного моста з двох PIN-діодів, включених до селективну ланцюг входу попереднього підсилювача таким чином, щоб накоротко замкнути продовження перешкоди, спровокувавши імпульс гасіння.

    Примітка. Зазначене стан ключів відповідає циклу розряду конденсаторів на навантаження в режимі потроєння напруги

Рис. 2. Блокінг-генератор в якості транзисторного пробника Мікроамперметр з резистором і вимикачем можна не ставити (тобто замкнутинакоротко контакти 2 та 5П2К) – хоча з ним можна оцінювати струм колектора, т.е підбирати транзисторив пари.

Виготівники феритових сердечників надають споживачам номограми з метою полегшити розрахунок трансформаторів для інверторів. Використовуючи ці засоби розрахунку, можна значною мірою обійти труднощі математичних та емпіричних методів. Але більш важливо те, що

Література: [Л.1], стр. 396-399, 404-405 [Л.2], стр. 256-261, 270-271 [Л.3], стр. 207-212, 215-217 У вираз (8.41) входять функції відповідає точці з координатами , (Рис. 8.9). При русі точки на пло-кості уздовж осі відповідна їй точка описує коло одиничного радіуса на -Площині. При цьому один оборот точки відповідає зміні частоти від до . Точки, що лежать […]

    Примітка. Зазначене стан ключів відповідає циклу розряду конденсаторів на навантаження в режимі потроєння напруги

  Основні принципи дії датчика виявлення порушника, автоматичного керування освітленням та пристрої сигналізації ідентичні. Схема, представлена ??на рис. 6.10, дуже схожа на попередню (рис. 6.6). Для коригування інерційності піроелектричного детектора необхідно використовувати виборчий підсилювач з більш високими коефіцієнти підсилення і граничними частотами посилення.