Відеомагнітофон "Електроніка ВМ-12" СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКИ (Радіо № № 9,10. 1988р.) Система служить для управління відеомагнітофоном і для контролю за його роботою в усіх режимах, що визначаються включенням її органів на передній панелі і сигналами датчиків, розташованих в різних вузлах апарату. Вона забезпечує режими "Стоп", "Запис", "Пауза під час запису", "Пряма перемотування" ("Перемотка вперед"), […]