Наступні обчислення засновані на прикладі, запропонованому General Electric Semiconductor Products Department, і відносяться до трансформатора перетворювача зображеного на рис. 3.16. Параметри схеми, які мають ставлення до розрахунку трансформатора наступні: