Радіоаматорові безумовно відомо поняття про електричного кола, що об'єднує такі визначення, як електрична напруга, сила струму і повний опір, які в свою чергу складають перший закон електричного ланцюга, або закон Ома. Математично основні параметри електричного кола об'єднані формулами: I=U/R; P=UXI=I2XR=U2/R.

Для радіоаматорських вимірів можна застосувати гетеродина індикатор резонансу наведений на малюнку.