Література: [Л.1], стр. 165-169 [Л.2], стр. 434-436 [Л.3], стр. 102-104 Енергетичний спектр і автокореляційна функція випадкового процесу є невипадковими функціями, пов’язаними між собою. Встановимо цей зв’язок. Розглянемо реалізацію випадкового процесу тривалістю та її копію , Зрушену на інтервал часу . Відомо, що енергетичний спектр та автокореляційна функція детермінованого сигналу пов’язані між собою парою перетворень Фур’є. […]

  6.1. Загальна задача проходження випадкового процесу через лінійні радіотехнічні ланцюга Література: [Л.1], стр. 253-256 [Л.2], стр. 445-448 [Л.3], стр. 121-123 У загальному вигляді задача вивчення проходження випадкових сигналів через лінійні кола полягає у визначенні закону розподілу (функції розподілу або щільності ймовірності) процесу на виході ланцюга при відомих законі розподілу вхідного випадкового процесу і характеристик […]

Література: [Л.1], стр. 155-161 [Л.2], стр. 406-416, 42-426 [Л.3], стр. 80-81 математичними моделями випадкових сигналів і перешкод є випадкові процеси. Випадковим процесом (СП) називається зміна випадкової величини в часі. До випадкових процесів відноситься більшість процесів, що протікають в радіотехнічних пристроях, а також перешкоди, які супроводжують передачу сигналів по каналах зв’язку. Випадкові процеси можуть бути безперервними […]