На рис. 85 наведені схеми двухполупериодного випрямляча, параметричного і компенсаційного стабілізаторів напруги, які можна використовувати для живлення різної транзисторної апаратури як роздільно, так і спільно. Двухполуперіодний випрямляч (мал. 85, а) утворюють трансформатор Т1, що знижує напругу мережі до 12 … 13 У, діоди VI – V4, включені по мостовій схемі, і конденсатор С1, що згладжує […]

  набори NM1023 / 1, NM1023 / 2, NM1023 / 3 Пропоновані набори допоможуть радіоаматорові виготовити прості і надійні однополярні нестабілізована мережеві джерела живлення (однополярні блоки харчування) з вихідною напругою 27 В (NM1023 / 1), 35 В (NM1023 / 2) або 45 В (NM1023 / 3). До складу кожного набору входить силовий тороїдальний трансформатор і […]

набір NS053 Часто радіоаматорові доводиться вирішувати проблему, пов'язану з необхідністю забезпечити біполярні харчування електронної схеми якого-небудь пристрою. Подібна ситуація виникає, наприклад, чи її у схемі є операційні підсилювачі або вихідні потужні каскади, до яких навантаження підключається безпосередньо, без використання розділової ємності. У цих випадках застосування симетричного резистивного дільника, створює штучну спільну точку не завжди представляється […]

Випрямляч з регульованим напругою 40 … 380 В, 180 мА. На малюнку показана принципова схема випрямляча, напруга якого можна регулювати за допомогою потенціометра R1. Регулювальними елементами є включення тріода лампи 6П3С (Л1 і Л2). Напруга на виході випрямляча можна змінювати в межах від 40 до 250 В при опорі навантаження 1,5 кОм і від 60 […]

Незвичайний випрямляч Dipl.-Ing. M. Franke Оригінал статті див. журнал FUNKAMATEUR 1988, № 11, стор 554. Описуваний незвичайний випрямляч змінного струму призначений для використання там, де потрібні малі регульовані напруги при відносно великих струмах і малих втратах. Прикладом застосування може служити харчування елементів Пелт, застосовуваних у системах охолодження, де, до того ж, необхідно і регулювати температуру. […]

Пристрій заряджання акумуляторів Випрямляч, схема якого показана на малюнку, призначений для зарядки акумуляторів напругою 6 і 12 в при струмі заряду до 6 А. Особливість ого полягає в тому, що для випрямлення в ньому застосовуються потужні транзистори, які одночасно виконують роль регуляторів струму заряду, для чого на їх бази подається позитивне напруга зміщення з окремого […]

Випрямлячі з електронним регулятором для зарядки акумуляторів Випрямляч (рис. 1) зібрано по бруківці схемою на чотирьох діодах Д1 – Д4 типу Д305. Регулювання сили зарядного струму виробляється. за допомогою потужного транзистора Т1 включеного за схемою складеного тріода. При зміні зміщення, що знімається на базу тріода з потенціометра R1, змінюється опір ланцюга колектор-емітер транзистора. Зарядний струм […]

Стабілізувати ВИПРЯМЛЮВАЧ З РЕГУЛЬОВАНИМ НАПРУГОЮ 3 … 360 В, 100мА. І. Демідасюк Електронний стабілізатор дозволяє підтримувати майже постійну напругу на виході випрямляча при зміні струму навантаження в широких межах і допускає регулювання вихідної напруги. Такий стабілізований випрямляч можна використовувати як джерело живлення при градуюванні вимірювальних приладів, для різних експериментальних робіт та інших цілей.

Ця стаття продовжує ряд публікацій, присвячених радіоаматорській конструкторам MasterKit. У ній описано модуль стереофонічного індикатора рівнів сигналів для комплекту «Підсилювач низької частоти» («РГ» № 6,2000, № 1 і № 2,2001). Пропонований індикатор дозволить «пожвавити» зовнішній вигляд радіоаматорського підсилювача потужності і зробить його використання більш комфортним та привабливим. Стереоіндікатор складається з трьох незалежних блоків-двох універсальних світлодіодних […]