Середа В Г Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, 99053, Україна тел: (0692) 235-300, e-mail: ngg@sewgtusebastopolua Анотація – У статті показана можливість навчання інженерному творчості при вирішенні задач нарисної геометрії

Немає нічого настільки справного, щоб у ньому не було помилок (Ф Петрарка) Про невдачі і помилки У проблемах і невдачах нічого страшного немає Проблеми можна вирішити, а невдачі – це маленькі сходинки до великого успіху Правильно кажуть, що помилок не робить той, хто нічого не робить

Піддубний в А, Піддубний А А Національний технічний університет України «КПП», Радіотехнічний факультет Проспект Перемоги 37, КПИ-РТФ, Київ, 03056 Тел380-44-454-94-25 Анотація – Пропонується для розвитку творчих здібностей учнів і вирішення складних науково-технічних завдань іспольззовать метод трансплантації знань

Анотація – У роботі розглянуто застосування вейвлетів для підвищення ефективності вирішення інтегральних рівнянь, що описують задачу випромінювання На прикладах розрахунків дротяних антен з фрактальної структурою показана доцільність застосування таких базисних функцій Проведена оцінка точності отриманих результатів