Балакірєв В. А., Онищенко І. Н., Онищенко Н. І. ННЦХФТІ, вул. Академічна 1, Харків, 61108, Україна Тел. 0572-356623, e-mail: onish@kipt.kharkov.ua Анотація досліджена низькочастотна релаксація віртуального катода потужнострумового релятивістського електронного пучка при нелінійній взаємодії з потоками іонів. Розглянуто різні сценарії НЧ релаксації віртуального катода.