Телефонний мікропередавач Дуже проста схема телефонного передавача. L1 = 6 витків дроту ПЕВ 0,3-0,4 на оправці 2,6-3,0 мм виток до витка. Т1 = КТ3102, КТ315 (А-В) Д1-Д4 = КД510А, КД521В

Портативна транзисторна радіостанція на 144-146 МГц. (РЕТРО) Принципова схема радіостанції наведена на рис. 1.

ШИРОКОСМУГОВЕ СПІРАЛЬНА АНТЕНА У багатьох великих містах отримало широкий розвиток комерційне телебачення. Причому передачі ведуться як у звичному метровому діапазоні, так і в дециметровому. Виникає необхідність використання або двох різних антен, або однієї широкосмугової.

Радіомікрофон на одному транзисторі. Діапазон 88 .. 108,5 МГц Схема радіомікрофона.

Мініатюрний радіомікрофон Компоненти схеми:

Простий РМ на 115 … 175 мГц Відмінною особливістю схеми, представленої на малюнку є те, що посилений сигнал 3ч з колектора транзистора VT1 надходить на вхід генератора РЧ VT2 без розділової ємності, через що робоча точка генератора по постійному струму визначається робочої точкою VT1, тобто резистором R2. Основним завданням при настройці пристрою є вибір оптимального […]

Частина 1 – на 27 Мгц Рис.1. Високочастотний схема на 27 МГц

Радіомікрофон на одному транзисторі. Діапазон 88 .. 108,5 МГц Схема радіомікрофона.

Телефонний мікропередатчік Дуже проста схема телефонного передавача. L1 = 6 витків дроту ПЕВ 0,3-0,4 на оправці 2,6-3,0 мм виток до витка. Т1 = кт3102, кт315 (А-В) Д1-Д4 = КД510А, КД521В

Схема радіомікрофона VT5-кт315a; VT6-кт326a; VD3-кв109а (ваpікап)