Бешевец Л В, Копилова О Н Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50065, Україна тел: 80564715952 e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Сформульовано визначення «творча особистість учителя», розглянуті показники, які його характеризують Детальний розгляд курсу «Педагогіка» показує шляхи формування творчої особистості майбутнього вчителя на всіх етапах вивчення курсу Наведені приклади з практики викладання «Педагогіки» дають можливість […]

Перша тема програми гуртка з вивчення і будівництві лампових приймачів повністю аналогічна першій темі гуртка з вивчення і будівництві детекторних приймачів Друга тема присвячена основним положенням електротехніки. Керівник знайомить слухачів з електронною будовою матерії, супроводжуючи розповідь малюнками або діапозитивами.

У цій статті я спробую навести кілька прикладів схем керованих за допомогою LPT порту. Думаю, що цих схем цілком вистачить для вивчення принципів роботи порту. Коли я почав програмувати LPT порт, я спаю собі невелику схемку. Мені здається, що це самий простий і самий наочний приклад для вивчення: