При виготовленні турбіни всі її частини ретельно балансують. Усувається найменша невідповідність ваг окремих частин ротора. Але однією балансуванням небезпека вібрацій не усунути. Весь ротор в цілому і окремі його частини можуть здійснювати коливання. Їх частота залежить від маси і пружності коливається деталі. Коливання можуть виникнути під впливом окремих поштовхів, але при цьому вони швидко припиняються, […]

Куценко В П \ Скрипник Ю ОД Трегубов М Ф \ Шевченко К П, Яненко О П ^ ^ Казенне науково-виробниче підприємство «Кварсит» Мінпромполітики України вул Шмідта, 1, Костянтинівка, 85104, Донецька обл, Україна тел: +38 (06272) 20361, e-mail: kvarsit@kcnskifnet ^ Київський національний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України вул Немировича-Данченка, 2, м […]

Сітько с П Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» М3 України м Київ, вул Володимирська, 61-6, Україна, 01033, тел: (044) 287-11-26, факс: (044) 287-44-82, E-mail: sitko@ikievua Анотація – Квантова медицина є медичним додатком нових уявлень про природу життя, які даються фізикою живого Відповідно до цих уявлень кожен самостійно функціонуючий живий обєкт знаходиться на четвертому щаблі квантової […]

Білоус Р І, Моторненко А П Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України Вул Акад Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: (0572) 7203378, e-mail: raisa@irekharl

Звягінцев А А, Іванов А І, Катков Д В Харківський національний університет ім В І Каразіна пл Свободи 4, м Харків, 61077, Україна Тел: 8057-7075424, e-mail: alexeiiivanov @ univerkharkovua Анотація – Представлено рішення задачі про знаходження високочастотної асимптотики власних поверхневих хвиль гладкою криволінійної імпедансної поверхні Рішення вироблено методом еталонної задачі Розглянуто вплив неоднорідностей навколишнього середовища […]

В сучасній електроніці вже давно зроблено вибір на користь напівпровідникових приладів, транзисторів і мікросхем, але, не дивлячись на це, є області, де використання електронних ламп виправдано і дає відчутний результат. Як відомо найбільш високу якість прослуховування стереофонічних передач на стереонавушники можна отримати, якщо користуватися малопотужним підсилювачем звукової частоти. Побудова таких підсилювачів є досить складним завданням, […]

Крижановський В.Г., Рассохина Ю.В. Донецький національний ун-т, України, 83055 Донецьк, вул. Університетська, 24 тел: +380 622 91 92 61, e-mail: radio@dongu.donetsk.ua Анотація Представлені результати розрахунку спектру власних хвиль екранованої несиметричною щілинної лінії (НЩЛ), що містить елементи, розв’язані по постійному струму. Як приклад розрахунку матриці розсіяння пристроїв, спроектований перехід для аттенюатора на базі НЩЛ в діапазоні […]

Скрипник Ю. А., Шевченко К. Л. Київський національний університет технологій та дизайну Немировича-Данченка, 2, Київ – 01011, Україна Тел.: 38 (044) 2562993; e-mail: autom@i.com.ua Анотація – Розглянуто структура і алгоритм роботи модуляційного радіометра для вимірювання інтенсивності електромагнітного випромінювання біологічних об’єктів в діапазоні надвисоких частот (НВЧ).

Персональні комп’ютери в даний час широко використовуються практично у всіх сферах діяльності людини, які відомі всім і кожному: освіта, еконо міка, наукові дослідження, комунікації, індустрія розваг. Тим не менш, є і більш спеціалізовані сфери діяльності, в яких комп’ютер може знайти і нахо дит досить ефективне застосування, наприклад, системи збору і обробки інформа ції в науці […]

Прокопенко Ю. В., Філіппов Ю. Ф., Смирнова Т. А. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків – 61085, Україна Тел.: (0572) 448593, e-mail: prokopen@ire.kharkov.ua Анотація – Отримано характеристичне рівняння для комплексних частот радіально-двошарового діелектричного циліндричного резонатора, обмеженого провідними торцевими стінками. У разі заповнення внутрішнього шару резонатора […]