Література: [Л.1], с 16-22 [Л.2], с 26-30 [Л.3], с 4-7 При побудові РТІС виникають завдання аналізу та синтезу радіотехнічних сигналів. Сутність аналізу полягає в тому, що досліджуваний об’єкт розбивається на складові частини, після чого проводиться їх дослідження. Стосовно до радіотехнічним сигналам при аналізі досліджуваний сигнал описується сукупністю інших більш простих сигналів з добре вивченими властивостями. […]