І. ЗУБК (ЧССР) Перші цифрові вольтметри та інші цифрові вимірювальні прилади з’явилися понад тридцять років тому. Це були важкі, громіздкі і, що найбільш істотно, вельми дорогі пристрої, призначені виключно для прецизійних лабораторних змін. І тільки тоді, коли випуск цифрових і аналогових інтегральних мікросхем став масовим, з’явилася можливість випускати подібну апаратуру для застосування в повсякденній практиці.

У ряді випадків те чи інше напруга в ланцюгах підсилювачів звукової частоти, радіоприймачів, телевізорів чи інших радіотехнічних пристроїв можна виміряти тільки вольтметром з відносно великим вхідним опором Необхідність у такому вольтметрі виникає, наприклад, при роботі з транзисторної апаратурою, в якій напруги малі і доводиться користуватися низьковольтними межами виміру У подібних випадках вольтметри, створені на базі […]

Цей прилад лабораторії призначений для вимірювання середньоквадратичних (ефективних) значень напруг низькочастотних сигналів синусоїдальної форми Він особливо необхідний при налагодженні, ремонті различ * них за призначенням підсилювачів звукової частоти Конструктивно прилад виконаний так само, як описаний перед цим транзисторний вольтметр, тобто у вигляді приставки до авометра Приставка забезпечена штепсельної колодкою, за допомогою якої її через гнізда […]

Транзисторний вольтметр виконаний у вигляді приставки до авометра (точніше, до микроампер ^ метру авометра) і має шість меж вимірювань постійної напруги: 0,5 1 5 10 50 і 100 В При правильному регулюванні його підсилювача і ретельному підборі додаткових резисторів похибка приладу не перевищує ± 5%, що цілком достатньо для аматорських вимірювань Відносне вхідний опір вольтметра […]

Для вимірювання напруги джерела живлення, падіння напруги на резистори або якій-небудь ділянці електричного кола вольтметр підключають паралельно, як показано на рис 7 Однак якщо в якості вольтметра використовується прилад магнітоелектричної системи, то вимірювати їм можна тільки дуже малі напруги Справді, адже для того, щоб стрілка приладу відхилилася яа всю шкалу, достатньо напруги всього кілька десятих […]

Ідея побудувати автомобільний вольтметр була у мене давно, тому що часто слухаючи музику в машині, я розряджав акумулятор повністю так, що і машина не заводилася. Але руки не доходили до вольтметра. А тут наткнувся на схемку простого вольтметра на 12 світлодіодах. Примітно, що крім мікросхеми і декількох деталей там нічого складного немає. Ось опис:

Дільник напруги лампового вольтметра забезпечує вхідний опір рівне 22 МОм для версії на польовому транзисторі (рис.). Польовий транзистор Q1 использу ється як повторювач напруги. Вимірювальний прилад включений в діагональ вимірю тельного резистивного мосту, в одне плече якого підключений польовий транзистор. За тенціометр “Zero” з опором 1 кОм застосовується для настройки нульового положе ня вимірювального приладу. […]

Робота із звичайним тестером часто дратує необхідністю зміни щупів при зміні полярності вимірюваної напруги. Незручна також нерівномірна шкала змінних напруг. Пропонований прилад позбавлений вказаних недоліків. Принципова схема вольтметра наведена на малюнку.

Аналогова частина пристрою обробки на мікросхемі Siliconix LDlll використовується для цифрового вольтметра (мал.), щоб узгодити бажані функції цифрового вольтметра із середнім значенням формуючої функції вимірювального механізму. Га ню, що гарантуєься область вимірюваного вхідного сигналу приладу знаходиться в межах від 10 мВ до 3 В, а ось при необхідності використання великих вхідних напруг на вході схеми […]

Робота зі звичайним тестером часто дратує необхідністю зміни щупів при зміні полярності вимірюваної напруги. Незручна також нерівномірна шкала змінних напруг. Пропонований прилад позбавлений вказаних недоліків. Принципова схема вольтметра наведена на малюнку.