Для перевірки і налаштування транзисторних приймачів, портативних магнітофонів, ЕОМ та інших пристроїв потрібно вимірювати напруги від сотих часток вольта. Для таких вимірів необхідний ламповий або транзисторний вольтомметр постійного струму. На рис. 85 приведено принципова схема транзисторного вольтомметра з вхідним опором 50 кОм / В. Межі виміру напруг: 0,2; 1; 2; 10; 20; 100 і 200 […]