Існує кілька способів вимірювання перехідних характеристик На рис 622 наведена схема вимірювання часу встановлення вихідної напруги Для даного типу ІС підсилювача (НА-2529) час наростання сигналу визначається при вихідному напрузі 200 мВ і коефіцієнті посилення, рівного 3 Тому необхідно використовувати осцилограф, що має досить високу чутливість Як показано на рис 621б, д, час наростання вихідної напруги […]

Перетворювач напруги, що живить варикапи електронної настройки транзисторного приймача «Ленінград-002», має досить велике (близько 1,5 з) час встановлення вихідної напруги, тому при включенні KBі УКХ діапазонів виникають специфічні перешкоди, викликані перебудовоюприймача по частоті. Як показали експерименти, головною причиною затримки встановлення вихідної напруги є використання компенсаційного стабілізатора напруги, що споживає струм кілька міліампер, а також велика […]

Для встановлення з’єднання і обміну даними пакет Java Bluetooth API пропонує три способи, але ми скористаємося тільки одним з них, в якому використовується протокол RFCOMM. Нагадаю, що RFCOMM являє собою протокол «віртуального» последова тельного порту, який застосовується в профілі Serial Port Profile для організації з’єднань ня та обміну даними. Далі показаний фрагмент програмного коду, в […]