Забезпечення надійності роботи радіоелектронних схем є однією з найважливіших завдань практичного використання компонентів радіоелектронної апаратури. Відносно ОУ найбільш вразливими є вхідні і вихідні ланцюги, ланцюги живлення. Всі ці ланцюги критичні до навіть вельми нетривалим перенапряжениям, які можуть виникати в результаті грозових і електростатичних розрядів, перехідних процесів, несправностей по ланцюгах харчування і т. д. Другим за […]

Диференціальним (різницевим) підсилювачем називають підсилювач, що має, щонайменше, два входи, до кожного з яких підключений своє джерело сигналу. Сигнал на виході підсилювача дорівнює різниці вхідних сигналів, помноженої на деякий коефіцієнт, званий коефіцієнтом передачі підсилювача.

Описувана тут методологія наскрізного статистичного проектування ТПСС, запропонована авторами в роботах [106-109], тестувалася на простому прикладі осередку інвертора, сформованому на основі МОП-транзисторів. Статистичний аналіз параметрів технології

На рис 535 представлений аналоговий перемножітель з несиметричним виходом При змінах частоти сигналу від постійного струму до 50 МГц похибка перемноження не перевищує 2%, рівень просочування вхідних сигналів на вихід – 50 дБ На рис 536 наведені осцилограми, отримані при перемножуванні гармонійного коливання з частотою 20 МГц і сигналу, представленого на осцилограмі А Вихідний сигнал […]

Корольов А Н, Климова А В, МалищікВ М, Манченко Л В, Пчелін В А, Трегубов В Б ФГУП НПП «Исток» Вокзальна 2а, м Фрязіно, 141190, Росія тел : (495) 4658620, e-mail: solidstate10@mailru ундом ТК8-А Модуляторні відсіку не герметизований і друкована плата захищена лаком УР-231

Вхідний струм (вхідний струм зсуву) підсилювача на ІС – це середнє значення двох вхідних струмів вхідного диференціального каскаду підсилювача Практична значущість цього параметра полягає в тому, що падіння напруги на вхідних резисторах (наприклад, підключених до висновку 3 ІС на рис 67), залежне від вхідного струму, обмежує рівень вхідного синфазного напруги при підвищених значеннях вхідних опорів […]

На рис 99 і 910 представлені схеми підключення ІС ADC0816/17, в яких виключені регулювання посилення вхідних аналогових сигналів Це досягається зміною напруг REF + і REF-перетворювача, що, всвоюочередь, дозволяє змінювати діапазон шкали перетворення Як правило, опорні напруги

Відсутність в умовних позначеннях типів транзисторів відомостей про структуру, а на їх корпусах – вказівок про призначення висновків нерідко ускладнює роботу, вимагає звернення до довідників, які, на жаль, є не у всіх радіоаматорів. Тому корисним поповненням домашньої лабораторії може виявитися описуваний нижче напівавтоматичний прилад – пробник-випробувач транзисторів і діодів (далі – просто пробник-випробувач).

Баранов І. А., Климова А. В., обрізаний О. І., Пашковський А. Б. ФГУП НПП «Исток» 141190, Росія, Московська обл. м. Фрязіно, Вокзальна 2а Тел.: (095) 4658620, e-mail: eugenegolant@mail.ru Анотація – Запропоновано проста методика з оцінки зміни коефіцієнта шуму транзистора в робочому режимі під впливом зондувальних імпульсів НВЧ потужності на вході зі зміни коефіцієнта підсилення струму […]

Кількість вхідних або вихідних ліній паралельного порту обмежена, чого часто недостатньо для систем вимірювання та контролю. Розглянемо, як вирішуються такі проблеми. Для розширення кількості вхідних ліній паралельного порту можна використовувати муль тіплексірованіе, застосувавши цифрові мікросхеми, наприклад, 74HC4051. Один з таких варіантів був розглянутий при проектуванні 8 канальної системи обробки аналогових даних (див. рис. 3.18).