Тригер – пристрій, що має два стійких стани Існує багато різновидів тригерів Їх можна зібрати на транзисторах, такий тригер буде дуже схожий на мультивібратор Тригер можна виконати на базових елементах цифрових мікросхем Але ми розглянемо один різновид, яку називають D-тригером (тригером-клямкою)

На рис 912 представлена ​​схема підключення АЦП ADC0816 17, що забезпечує вісім диференціальних входів, що реалізуються з використанням програмного забезпечення Всі 16 каналів поділені на пари позитивних і негативних входів Керуюча логічна схема (або мікропроцесор) підключає кожен канал диференціальної пари, зчитує обидва результату перетворення, а потім виробляє і \ віднімання Для виконання одного диференціального перетворення […]

Високого вхідного опору диференціальних входів прецизійного випрямляча досягають за допомогою використання операційного підсилювача A1. Вихід цього підсилювача підключається через діоди Dx і D2 до прямого і інверсними входами вимірювального підсилю теля, виконаного на операційному підсилювачі А2. Таке підключення всякий раз при по ступленій на вхід схеми негативної напівхвилі вхідного сигналу забезпечує изме нение полярності сигналу […]

Високий вхідний опір обох входів диференціального високоточного випрями Мітел (рис.) забезпечується двома операційними підсилювачами, які формиру ють струмовий вихідний сигнал, перетворений далі вимірювальним підсилювачем А2 в на напругу. Діодний міст в ланцюзі зворотного зв’язку операційного підсилювача А2 забезпечує випрямлення вхідного сигналу при вірному визначенні падіння напруги на Резісто ре R. Схема дозволяє виконати точне вимірювання […]

Описуваний тестер призначений для перевірки працездатності D-і JK-тригерів транзисторно-транзисторної логіки .. Принцип перевірки полягає в порівнянні сигналів випробуваної і зразковою мікросхем. Результат порівняння відображається трьома лампами розжарювання. Одна з них відображає справність мікросхеми, а дві інших – несправність. Якщо несправний JK-тригер, то світяться дві лампи, якщо один з D-тригерів (в корпусі мікросхеми розташовані, як правило, […]

Як показує практика, цифрові мікросхеми, особливо ті з них, які вже були у вжитку, бажано перевірити до монтажу на платі. Значно полегшить цю роботу випробувач, принципова схема якого зображена на рис. 1. Він дозволяє швидко випробувати цифрові мікросхеми ТТЛ серій К133 і К155 в корпусах з 14 висновками, які мають до 11 інформаційних входів і […]

  Вітчизняний аналог – К174КП1. Електронний комутатор входів призначений для комутації чотирьох стереофонічних входів у трактах звуковідтворювальної апаратури класу Hi-Fi. Переключення входів – електронне. Вибір каналу здійснюється подачею рівня логічного нуля на один з входів управління (11, 12 або 13). Призначення висновків представлено в табл. 1.1, а основні технічні характеристики – в табл. 1.2.

Будь електронний пристрій незалежно від призначення і ступеня складності складається з активних (транзистори, інтегральні мікросхеми) і пасивних (резистори, конденсатори, дроселі) компонентів. Інтегральна мікросхема (ІМС), або, коротше, мікросхема, являє собою виріб з активних і пасивних елементів і з'єднувальних провідників, виконане в обсязі і на поверхні напівпровідникового кристала таким чином, що створюється певна електронна схема. Кристал поміщений […]

На виході ЛЕ И-НЕ (схеми збігу з інверсією вихідного сигналу) виникає напруга низького рівня, коли на всі його входи подано напруга високого рівня. Принцип дії докладно розглянуто в першій чолі (рис. 1.1 та 1.2). Це основний елемент сімейства ТТЛ.

  Для успішного застосування ЛЕ И-НЕ необхід-дотримання ряду правил, обумовлених структу-рий ІМС і параметрами вхідних елементів (див. рис. 1.1). Лише при точному дотриманні цих правил можна створювати надійно працюють пристрої. Це стосується головним чином напруги живлення, підключення зовнішніх пасивних компонен-