Стрижаченко А В, Звягінцев А А, Чижов В В, Решетняк Ю Б Харківський національний університет пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна тел: (057) 7075424,7075319, факс: (38) 0572437044, e-mail: Aleksander VStrizhachenko@univerkharkovua, Анотація – У роботі дана порівняльна характеристика власних добротностей хвилеводних розгалужень різного поперечного перерізу: циліндричний-радіальний хвилеводи, прямокутний-прямокутний хвилеводи, циліндричний-прямокутний хвилеводи Дано рекомендації з використання […]

Гурін О. В., Дегтярьов А. В., Маслов В. А., Свіч В. А., Ткаченко В. М., Грузьке А. Н. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, Харків – 61077, Україна Тел.: +38 (057) 7075157; e-mail: Andrey.V.Degtyarev@univer.kharkov.ua