Таблиця 10 Table 10 Параметри Розрахунок Експеримент

3 – керн катода 4 – екран 5 – технологічний підігрівач б) 1-елемент ПЕ – плоске кільце з периметром у вигляді періодичної структури лез 2 Fig 4 а) The scheme of the cold-cathode assembly: 1- blade-shaped FE elements 2 – SEE washers 3        – cathode core 4,6- flanges-screens 6- heater b) 1 – FE element […]

У схемі (рис20) конструкції холодного ВЕК між елементаміЗ ПЕ і шаром 4 ВЕЕ є невелика в порівнянні з анодним напругою різниця потенціалів (150-300В) У такій схемі кожен первинний електрон, тунелювати з елементів

Еремка В Д, Копоть М А, Кулагін О П Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Академіка Проскури 12, м Харків, 61085, Україна e-mail: yeryomka@irel

Fig 17 Spectra of а target signal magnetrons at work in a usual mode and in a mode of automatic stabilization of a working point Ha рис 17 верхня спектрограмма є типовою для випадку, коли магнетрон працює в звичайному режимі без стабілізації робочої точки Нижня спектрограмма відповідає режиму автоматичної стабілізації робочої точки

На рис 833 наведена схема використання ІС MAX752 в якості джерела живлення для флуоресцентних (люмінесцентних) ламп c холодним катодом Такі лампи вимагають високовольтного живлення змінним напругою від окремого джерела Це повязано c тим, що джерело живлення лампи фізично повинен знаходитися поряд c табло (для зниження втрат через ємності кабелю) Як правило, флуоресцентна лампа з холодним […]

Струмі ІІП ^ се, А Рис 8 Робочі характеристики імпульсного МБК четирехмілліметрового діапазону, що працює на коливаннях (π / 2) – виду

в д Еремка, М А Копоть, О П Кулагін, Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України, вул Академіка Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна E-mail: yeryomka@irekharkov иа В Д Науменко Інститут радіоастрономії НАН України вул Червонопрапорна, 4, Харків, 61002, Україна E-mail: naumenko @ rian kharkov иа