близько a {tq – Зі співвідношення (1) видно, що найбільш простий спосіб збільшення струму можна реалізувати шляхом підвищення коефіцієнта ВЕЕ матеріалу емітера ВЕК Однак матеріали з високим коефіцієнтом ВЕЕ, що працюють тривалий час стабільно в просторі взаємодії магнетрона, поки не створені Тому в описаних в даній статті імпульсних магнетронах МДВ з холодними ВЕК в якості […]