Нестеренко М В, Катрич В А, Белогуров Є Ю Харківський національний університет ім В Н Каразіна пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна e-mail: Mikhail VNesterenko @ univerkharkovua Анотація – Методом наведених електрорушійних сил вирішена задача про розсіяння хвилі типу Ню тонким вібратором із змінним поверхневим імпедансом, розташованому в прямокутному хвилеводі

Манойлов В Ф, Чухов В В Житомирський державний технологічний університет улЧерняховского 103, мЖитомир, 10005, Україна тел: 8 (0412) 221410, e-mail: mps_cvv@ukrnet Анотація – Розглядається один з варіантів хвилеводно-щілинного випромінювача мм-діапазону довжин хвиль, що складається з косіння прямокутного хвилеводу, частково заповненого діелектриком, у вузькій стінці якого прорізана довга тонка щілина

Стрижаченко А В, Звягінцев А А, Чижов В В, Решетняк Ю Б Харківський національний університет пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна тел: (057) 7075424,7075319, факс: (38) 0572437044, e-mail: Aleksander VStrizhachenko@univerkharkovua, Анотація – У роботі дана порівняльна характеристика власних добротностей хвилеводних розгалужень різного поперечного перерізу: циліндричний-радіальний хвилеводи, прямокутний-прямокутний хвилеводи, циліндричний-прямокутний хвилеводи Дано рекомендації з використання […]

Кураєв А. А., Попкова Т. Л., Яроменок С. І. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки, 6, Мінськ 220027, Білорусь Тел. (375-17) 239-84-98, e-mail: kuravev (a) bsuir.unibel.bv

Орлов В. Е., Веніг С. Б., Усанов Д. А. Саратовський державний університет Астраханська вул. Д.83, Саратов – 410026, Росія Тел.: +7 (8452) 514563; e-mail: wenigsb @ info . sgu.ru Анотація – Розглянуто можливість створення на основі желобкового хвилеводу перетворювача поляризації, детектора, вентиля і аттенюатора з використанням напівпровідникових структур.

Блінова Н. К., Ляховський А. А., Яцук Л. П., Катрич В. А. Харківський національний університет, м. Харків – 61077, Україна Тел.: +38 (057) 707-55-48; e- mail: Natalya.K.Blinova @ univer.kharkov.ua Анотація – Проведено дослідження енергетичних характеристик, спрямованих властивостей і углочастотной чутливості системи поздовжніх щілин, прорізаних в широкій стінці прямокутного хвилеводу з поздовжньою діелектричної вставкою, паралельної його […]

Аксенчік А. В., Кураєв А. А. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул. П. Бровки 6, Мінськ – 220027, Білорусь тел. :017-2398956, e-mail: kurayev@bsuir.unibel.by Анотація – Наведено електродинамічний метод розрахунку нерегулярних ЛБВ на хвилеподібно вигнутому прямокутному хвилеводі. Проведена оцінка впливу вищих типів хвиль на процеси взаємодії електронного пучка і електромагнітної хвилі.