Логачова Л М, Куцак С В, Бондарєв В П Запорізький національний технічний університет вул Жуковського, д 64, Запоріжжя, 69063, Україна тел: +38 (0612) 643281, e-mail: dimlog@zntueduua Анотація – Проведено розрахунок характеристик фільтра гармонік на основі прямокутного хвилеводу з імпеданс-ними стінками, утвореними бічними циліндричними хвилеводами, повязаними з прямокутним хвилеводом через отвори у вузьких стінках У загальному […]

Чухов В В Житомирський державний технологічний університет вул Черняховського, 103, м Житомир, 10005, Україна тел: (0412) 22-14-10, e-mail: mps_cvv@ukrnet Анотація – Запропоновано метод вимірювання дисперсійних характеристик хвилеводів з діелектричним заповненням (повним або частковим), а також ефективної діелектричної проникності (ЕДП) В основу методу покладено вимір максимальних значень частотної залежності КСВ для хвилеводу з діелектричним заповненням що […]

Котельников І В, Буслов О Ю, Кейс В Н, Козирєв А Б Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет ім Леніна «ЛЕТІ» м Санкт-Петербург, 197376, Росія тел: (812) 234-48-09, e-mail: mlp@eltechru Анотація – Запропоновано методику для вимірювання діелектричної проникності і тангенса кута діелектричних втрат сегнетоелектричних плівок на діелектричній підкладці за допомогою хвилеводно-діелектричного резонатора (ВДР) Наведено результати вимірювань сегнетоелектричних […]

А А Кураєв, І В Лущіцкая, А К Синіцин Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул П Бровки, 6, м Мінськ, 220027, Білорусь Тел (375-17) 239-84-98, е-тай: kurayev@bsuirunibelby, sinitsyn@bsuirunibelby Анотація – На основі двовимірної теорії порушення нерегулярного хвилеводу досліджено вплив величини фокусирующего магнітного поля на ефективність черепковского генератора Виявлена ​​область значень магнітного поля при яких […]

Глибоке А А, Шелковников Б Н Київський Політехнічний Інститут (Національний Технічний Університет) КПІ Проспект Перемоги, д 37, м Київ, 03056, Україна тел: +38 (044) 441-11-31, e- mail: shelk@ukrpostnet, alglubokov@mailru

Аксенчік А В, Кураєв А А, Орлов В А Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул П Бровки 6, Мінськ, 220027, Білорусь тел: 017-2938498, e-mail: kurayev@bsuirunibelby I                                       Введення

Колосов С. В., Кураєв А. А., Лавренов А. А. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки 220013, Білорусь, м. Мінськ, П. Бровки 6 т. (375-17) 239-89-95, e- mail: Kolosov@bsuir.unibel.by

Катрич В. А., Мартиненко С. А., Пшенична С. В. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, Харків 61077, Україна Тел. (0572) 457-548, e-mail: Sergey.A.Martynenko @ univer.kharkov.ua Анотація Розроблено методику розрахунку енергетичних і спрямованих характеристик хвилеводно-щілинної антени з похилими щілинами у вузькій стінці прямокутного хвилеводу з вирізами в широкі стінки хвилеводу.

Бреднем А. А., Кураєв А. А., Синіцин А. К. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки Вул. П. Бровки, д. 6, Мінськ 220027, Республіка Білорусь e-mail: kuravev (8) _bsuir.unibel.bv. sinitsvn(8)_bsuir.unibel.bv Анотація На основі суворої нелінійної релятивістської теорії ЛБВ на поздовжньо нерегулярному круглому хвилеводі [4] проведено дослідження оптимальної взаємодії мод. Показано, що режим кооперації трьох мод (Eoi, […]

Бородкін А. В., Онищенко І. Н., Сотников Г. В., Хорунжий В. М. ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Академічна, 1, Харків 61108, Україна Анотація Проведено теоретичне дослідження коаксіальної лампи на зворотному хвилі, що використовує резонанс електронного пучка із зворотного хвилею на нормальному ефекті Доплера (гіро-ЛОВ). Побудована лінійна теорія збудження. Знайдена залежність величин стартових струмів генерації від довжини […]