На рис 772 показаний приклад використання інтегральних мікросхем MAX764 / 765/Л66для роботи в якості інверторів з фіксованим вихідним напругою Pіc772 Схема включення інверторів з фіксованим вихідним напругою

На рис 811 наведена схема включення ИС MAX757, яка забезпечує регульоване вихідна напруга 2,7-5,5 В і має функцію контролю розряду батареї У табл 83 представлений список постачальників компонентів При використанні резистора R2 з опором 100 кОм значення вихідної напруги визначається опором резистора R1:

На рис 733 показаний варіант включення інтегральної мікросхеми MAX724 для перетворення постійного позитивного напруги від +4,5 до +40 В

На рис 761 представлений приклад включення інтегральної мікросхеми MAX1771, що забезпечує вихідна напруга 12 В і струм навантаження 0,5 А при вхідній напрузі 5 В У даному варіанті споживається менший струм живлення, ніж у попередньому (рис 760), але вхідна напруга не повинно бути нижче 5 В В останньому випадку необхідно використовувати схему, зображену на рис […]

На рис 775 наведено приклад включення інтегральної мікросхеми MAX771, що забезпечує вихідна напруга 12 В і струм навантаження 0,5 А при вхідній напрузі 5 В У табл 711 представлені списки фірм, що постачають компоненти схем (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, p 4-150)