На виході схеми, рис. 5.18, з’являються імпульси тільки в тому випадку, якщо в послідовності імпульсів, що приходять на вхід, пропаде хоча б один з імпульсів. Мікросхема працює в режимі чекаючего мультивібратора. Параметри час-задаючих елементів залежать від частоти вхідного сигналу, і вони вибираються з умови, щоб тривалість вихідних імпульсів була приблизно вдвічі більше, ніж тривалість запускающих.