Просте вимірювальне пристрій (рис. 1.6) призначено для перевірки значень опорів резисторів в межах від 10 Ом до 10 МОм і вимірювання ємностей конденсаторів від 10 пФ до 10 мкФ. Необхідно відзначити,

Як правило, після складання і монтажу різних РЕУ та електротехнічних виробів виникає необхідність в їх регулюванні та налаштування, наприклад, методом заміни резисторів з певним опором, значення якого може бути встановлено тільки експериментальним шляхом. Часто включені в схему резистори і конденсатори не забезпечують необхідних параметрів і технічних характеристик через невідповідність їх опорів і ємностей інших елементів […]

На рис. 1.13 приведена принципова електрична схема електронного пристрою, створеного на одній мікросхемі. Воно включає до свого складу наступні функціональні вузли та блоки: вхідні і вихідні ланцюги, мережевий понижуючий трансформатор харчування 77, випрямний пристрій, що працює на ємнісний фільтр, і вимірювач ємності інверторного типу.