Рис. 7.7

Примітка. * Для зміни рівня сигналу піднесучої ємність конденсатора C42 може варіюватися в діапазоні 1-3,3 пФ, а опір резистора R34 в діапазоні 2,2-4,7 кОм.

Знижуючий перетворювач (рис. 5.7) забезпечує приведення частоти аматорського діапазону 420-450 МГц до частот, відповідним телевізійним каналам 3 або 4, сигнал з яких легко відтворюються будь-якими TB приймачами. Перетворювач містить малогучний каскад предусіленія та узгоджений змішувач пасивного типу, що дає гарні характеристики перетворення та широкий динамічний діапазон. Остання представляється досить важливим, якщо врахувати перенасиченість УВЧ діапазону. […]

Ha рис. 6.16 показана схема мікрофонного підсилювача, коюрий характеризується смугою частот порядку 500 кГц і має коефіцієнт посилення 100 Вихідний сигнал через потенціометр з регульованим коефіцієнтом поділу передається на ОУ, що забезпечує коефіцієнт передачі на рівні 10. Комбінація названих схем забезпечує коефіцієнт посилення 60 дБ в робочій смузі частот 10 кГц (за відсутності навантаження) ілп […]

Wilham Sheets Рис. 13.3 Регулятор на основі мікросхеми LP2951 використовується у схемі заряду акумулятора (на одному літій-іонному епементе) і забезпечує реалізацію вбудованої функції обмеження струму B додаток до цього регулятор дозволяє формувати на

Передпідсилювач (рис. 10.7) забезпечує передачу сигналу з коефіцієнтом підсилення близько 40 дБ при використанні спільно з низькоомним (менше 1 кОм) електродинамічних мікрофоном.

Знижуючий перетворювач, показаний на мал. 5.4, забезпечує перетворення телевізійних сигналів частотою 902-928 МГц в сигнали проміжної частоти (61,25 або 67,25 МГц), відповідні телевізійному каналу CH3 або CH4, що дозволяє приймати високочастотні сигнали за допомогою звичайного телевізійного приймача. Перетворювач містить малогучний підсилювач радіочастотних сигналів (УРЧ), узгоджений змішувач, виконаний на основі діодів Шотткі, перебудовує місцевий генератор і […]

Передпідсилювач мікрофона (мал. 10.13) забезпечує коефіцієнт передачі на рівні 70 дБ і більше. Величина цього коефіцієнта в першому наближенні дорівнює: Wilham Sheets Рів. 10.13

Підсилювач (мал. 11.19) забезпечує генерацію потужних сигналів амплітудою ± 90 B і струмом 10 А. Слід зазначити, що можливості цього підсилювача приблизно вдвічі перевищують потенціал мікросхеми LM12. Застосовуваний ОУ   обмежує рівні потужності і струму для сигналів, що надходять на дискретні транзистори.

Однотактний ламповий УНЧ Однотактний ламповий УНЧ (рис. 1) Дьйор Плахтовіча при коефіцієнті гармонік не більше 3% забезпечує на 8-омной навантаженні потужність 3 Вт.