Розглядаючи схеми різних електронних пристроїв, можна побачити, що транзистори далеко не завжди включені так, як намальовано вище Дійсно, ми використовували для вхідного сигналу висновки транзистора база і емітер А для вихідного сигналу використовували висновки колектор і емітер Таке включення транзистора називається включенням із загальним емітером Емітер служить загальним висновком і для вхідного, і для вихідного […]

Електрична схема такого широкосмугового генератора шуму приведена на рис. 5.8. Власне джерелом шуму в ній служить стабілітрон VD2, на транзисторі VT1 виконаний широкосмуговий підсилювач шумової напруги, а на транзисторі VT2 – емітерний повторювач для узгодження генератора з 50-омной навантаженням.

Транзистор, як напівпровідниковий прилад, що має три електроди (емітер, базу, колектор), можна включити трьома основними способами (рис. 3.1 – 3.6). Як відомо, вхідний сигнал надходить на підсилювач по двох проводах; вихідний сигнал відводиться також по двох проводах. Отже, для трьох-електродного підсилювального приладу при подачі вхідного і зніманні вихідного сигналу по двом проводам один з електродів […]

Для творців потужних напівпровідникових приладів було цілком природно розмірковувати про те, наскільки буде добре, якщо кращі параметри різних пристроїв, так чи інакше, об’єднати в одному пристрої. Ніщо не заважає пофантазувати про пристрій, що легко запускається, може працювати при великих токах і високих напругах, здатне перемикатися з частотами порядку мегагерца, має дуже низький тепловий опір для […]

Як було вже зазначено, інвертор з насичуючої сердечником, представлений на рис.2.1, тільки один з варіантів схеми. Чотири інші схеми зображені на рис.2.3. Вони відрізняються один від одного конфігурацією зворотного зв’язку і способом включення транзисторів (із загальною базою, із загальним емітером або із загальним колектором). Іншими відмінностями можуть бути тип провідності транзисторів (п-р-п або р-п-р), способи […]