Під мультивібратором розуміють релаксаційний генератор імпульсів, який являє собою двухкаскадний електронний підсилювач з Резисторно-місткості, охоплений позитивної зворотним зв’язком. Цей тип генератора відрізняється від інших тим, що він одночасно генерує безліч синусоїдальних коливань. З цим пов’язано і його назву від латинських слів, multum – багато, vibro – Вагаючись. Кожна з генерованих складових називається гармонікою. Гармоніка характеризується […]

Частина I У якій розповідається про мене і мікросхему TDA 7294 Хочу відразу обмовитися: за освітою я інженер-електрик, та ще залізничний, та ще працюю не за електриці, а на рельсозварної заводі. Я не відхилялися від теми – До залізниці я ще повернуся, а підводжу ось до чого: перше це до старовинного анекдоту, який був винесений […]