Тиристорний інвертор, показаний на рис. 5.3, називається інвертором із зовнішнім збудженням в тому сенсі, що він не самозбуджується. Однак на відміну від випадку транзисторних інверторів із зовнішнім збудженням, вхідний сигнал являє собою вузький запускає імпульс. Як тільки на керуючому електроді тиристора з’являється сигнал запуску, він регенеративно переходить зі стану «виключено» в стан «включено». Наступні сигнали […]

Розширники імпульсів. У системах передачі інформації для ослаблення впливу випадкових флуктуацій, а також для керування в пристроях автоматики нерідко потрібно з коротких імпульсів одержувати більш широкі, визначеної тривалості. Ця задача легко реалізується за допомогою чекає мультивибратора (одновібратора). Одновібратор є критичною схемою, яка генерує одиночний імпульс під дією зовнішнього керуючого сигналу. При цьому мається на увазі, […]

з роздільним індикацією символів Для перевірки і налагодження пристроїв на мікросхемах ТТЛ, ТТЛШ призначений логічний пробник з роздільним індикацією символів. Він перевіряє відповідність напруги в досліджуваній точці схеми логічним рівням, реєструє поодинокі імпульси.