Трубін А А, Архипов Д В Інститут Телекомунікаційних систем, Національного технічного університету України «КПІ» м Київ, Україна Тел: (38044) 4411131, e-mail: trubin @ i сот иа Анотація – Досліджено новий тип фільтра, що містить дві роздільні підсистеми повязаних високодоб-ротних діелектричних резонаторів (ДР) циліндричної форми в регулярному прямокутному хвилеводі Запропонована конструкція характеризується мінімальними розмірами і дозволяє […]

Цветомузикальний установка з застосуванням активних фільтрів на транзисторах. На рис.1 наведена схема ЦМУ із застосуванням активних фільтрів на транзисторах. За допомогою таких фільтрів можна досягти більш якісного частотного поділу каналів і "м'якого" включення ламп. Крім цього, знижується необхідний рівень вхідного сигналу.