Визначати відповідні кінці жив багатожильного кабелю («прозвання-вать» кабель) при його монтажі зручно за допомогою пробника, схема якого показана на малюнку. Пробник складається з планки У1 до встановлених на ній діодами і затискачами, до яких приєднують оболонку і жили кабелю на дальньому його кінці, і індикатора У2, наявного на ближньому кінці.

Приставка до осцилограф “Radio-Electronics”, 1965, N 11 Проста приставка, принципова схема якої зображена на рис. 1, дозволяє оцінити якість транзисторів і напівпровідникових діодів, конденсаторів, резисторів, потенціометрів і котушок індуктивності, перевірити, чи немає обривів в ланцюгах, справність перемикачів, реле і трансформаторів з опором обмоток до 100 кім.