З далекої давнини до наших днів дійшов клас своєрідних математичних задач. Багато хто з них приписуються Герону, олександрійському вченому 1-го сторіччя нашої ери. Такими завданнями займалися і в середні століття. І в наші дні ці завдання розробляються математиками і вивчаються в школах.

Середа В Г Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, 99053, Україна тел: (0692) 235-300, e-mail: ngg@sewgtusebastopolua Анотація – У статті показана можливість навчання інженерному творчості при вирішенні задач нарисної геометрії

Піддубний в А, Піддубний А А Національний технічний університет України «КПП», Радіотехнічний факультет Проспект Перемоги 37, КПИ-РТФ, Київ, 03056 Тел380-44-454-94-25 Анотація – Пропонується для розвитку творчих здібностей учнів і вирішення складних науково-технічних завдань іспольззовать метод трансплантації знань

Звичайно, мікроконтролер виконує ряд завдань Якщо завдання вимагає постійної уваги процесора, то можна використовувати переривання Але як бути, якщо є дві або більше завдань, що вимагають постійної уваги процесора

Датчик тиску MPXV5100 розроблявся для широкого кола завдань і в основному для підключення до мікроконтролерам з АЦП. Вихідна напруга прямо пропорційно прикладеному тиску. Датчик вимірює різниця тисків між вимірюваним і атмосферним тобто коли вимірюваний тиск дорівнює атмосферному він показує 0 КПа. Вихідний код написаний на Сі під оболонкою WinAVR з використанням бібліотеки AVRLIB. Як можна […]